Energioptimering

Hvad betyder energioptimering af boligen?

Energioptimering, eller energirenovering, har som formål at mindske energiforbruget i din private bolig eller virksomhed. Ved at få foretaget en energioptimering, kan du både spare penge på din varmeregning og gøre en aktiv indsats for miljøet. 

Energioptimering kan være at sikre en bedre energiudnyttelse, såsom forhindre varme i at forsvinde igennem utætte vinduer og døre. Det kan også betyde nye anlæg, der er bedre til at udnytte energien. Eller opsætning af vedvarende energi, såsom solceller på taget. På den måde kan man nedsætte den pågældende bygnings energiforbrug, og således kan man reducere omkostningerne og spare penge på forbruget.

Samtidigt med at du sparer penge og øger husets værdi, så giver du også til miljøet og dine børns fremtid. 

Med en korrekt energioptimering får du blandt andet:

  • En mindre varmeregning
  • En mindre CO2-udledning
  • Et bedre indeklima
  • En bedre energimærkning

 

Spar på energien

Hvis du har utætte vægge, døre og vinduer, skal du bruge mere energi til at opnå den stuetemperatur der er behagelig at være i. En af de vigtigste ting du kan gøre i et land med et klima som Danmark, er at få tjekket dine døre og vinduer af en professionel. Samtidig kan vedkommende give en henvisning til en der kan give en vurdering af jeres vægge, gulv og tag, for at udregne den besparelse I vil få ved at få en fuld bolig renovering. 

Vi har samlet et par gode tips til dig, der vil nedbringe dit energiforbrug i lejlighed: 

  • udskift gamle vinduer
  • indstil alle radiatorer i din lejlighed ens
  • placer ikke møbler foran radiatorer (de forhindrer varmen i at fordele sig i rummet)
Nu når elpriserne stiger, kan du med fordele reducere dit energiforbrug, og spare penge. Du kan lave energiforbedringer ved at udskifte dit varmeanlæg, udskifte gamle vinduer og døre, og efterisolere i f.eks. ydervægge og gulve. Ved at foretage en energioptimering af din bolig kan du forøge din ejendoms værdi og gøre den lettere at sælge på sigt. Det du nemt kan gøre selv, er fx ved at få alle strømforbrugende ting bag et intelligent stik, bruge strøm om natten, skift til LED lys, og at slukke for elektronik om natten. Dermed kan du spare penge, både på din varmeregning og elregning i dit hus.

Tilskud til energioptimering

Før var det muligt at få tilskud gennem Energistyrelsen til din bolig. I dag kan du få tilskud gennem særlige puljer eller private virksomheder. Desværre er det ikke muligt, at få tilskud til almindelige energibesparelser i hjemmet, såsom brug af solceller eller udskiftning af hårde hvidevarer i boligen.

Har du spørgsmål til energirådgivning, energitilskud eller energibesparelser, findes der mange forskellige virksomheder med konsulter der vejleder dig hele vejen gennem forløbe.

Energioptimering med CTS anlæg

 

CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring. Med et CTS anlæg bliver det muligt at spare penge på driftsomkostninger og omkostninger til f.eks. ventilation eller varme, når alt styres sammenhængende. På den måde spildes mindre energi, og et CTS system er derfor en investering. Et CTS anlæg er vejen mod god energioptimering og dermed en bæredygtig og miljørigtig løsning.